Dr. Öğr. Üyesi Baki Derhem Hasta Kabülüne Başladı

Dr. Öğr. Üyesi Baki Derhem Hasta Kabülüne Başladı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dr. Öğr. Üyesi Baki Derhem tarafından Aile Hekimliği ve Tarama Polikliniği hizmeti verilmeye başladığı açıkladı.

Aile Hekimliği ve Tarama Polikliniğinde yaş (çocuk, yetişkin, yaşlı) ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm başvuranların birinci basamak düzeyinde ayaktan muayene ve tetkikleri yapılıyor ve gerekli görülen durumlarda hastalar uygun bölümlere yönlendiriliyor. Başvuranların ayrıntılı öz ve soy geçmişlerinden yola çıkılarak diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, tiroid bozuklukları ve kanser gibi hastalıklar için risk faktörlerinin tespit edildiği Aile Hekimliği ve Tarama Polikliniğinde hastalığın tanısı, tedavisi, izlemi yapılmakta ve hastaların başvurmaları gereken birimler için ön tanılar belirleniyor.1

Dr. Öğr. Üyesi Baki Derhem Hasta Kabülüne Başladı

2

KIRIKKALE, SAĞLIKTA GELECEĞİN TEKNOLOJİSİYLE TANIŞIYOR

3

Artık randevu daha kolay

4

Sağlıklı yaşamanın ilk kuralı yürümek

5

Pes doğrusu!

6

Kovid-19’da kötü değiliz

7

Gribe dikkat!