Şehir Plancısı ve Emniyet Müdürü
Şehir Plancısı ve Emniyet Müdürü
Tarih: 11.11.2014 08:12:00 / 1616okunma / 4yorum
YUNUS PEHLİVANLI

23 Temmuz’da Kaletepe Mahallesi Alpaslan Pehlivanlı Bulvarındaki bazı sorunlarla ilgili bir yazı yazmıştım. O günden bu yana ilgililerden ve yetkililerden bu konuyla ilgili herhangi bir geri dönüş olmadığını belirteyim.

Evet, gelelim Tepebaşı mahallesine.   

Tepebaşı mahallesindeki Köprüler Caddesi ve Kazım Karabekir caddesini mahalle sakinleri biliyordur. Ben bilmeyenlere şöyle tarif edeyim. Samsun yolundan aşağı inerken, Çarşamba pazarının bir üstündeki cadde Köprüler caddesi. Köprüler caddesinin bir üstündeki ve Kubbeli camiine doğru inen caddenin adı ise Kazım Karabekir Caddesi.

Kırıkkale’nin birçok yerinde olduğu gibi bu iki caddenin üzerinde de son derece hızlı bir yapılaşma devam ediyor. Bu iki caddenin Samsun yoluna doğru olan kısımlarında ise yapılaşmanın hızını tarif etmek zor.

Yapılan binaların kimisi 10 kat, kimisi yerine ve kot durumuna göre, 5-6-7 kat olarak ha babam de babam yükselmekte. Şu anda birçok köyümüz 20-30 haneli, bilemediniz 50-60 hanelidir. Bu yapılan binaların bir tanesi neredeyse bir köy kadar haneye sahip vaziyette.

Müteahhitler kusura bakmasın ama hepsi ellerine geçirdikleri arsaya ne kadar çok daire yaparım, kottan nasıl daha fazla yararlanabilirim, ikinci katlarda çıkmaları ne kadar uzatabilirimden başkasını düşünmüyor.

Peki.

-Köprüler ve Kazım Karabekir caddelerinde müteahhitler bir yerde 30-40 daire yapıyorsa hiç olmazsa 20-30 kişinin aracı için, kapalı otopark yeri bırakmış mı?

-30-40 dairelik bir binada en az 70-80 tane çocuğun olacağı düşünülürse, bu çocukların bırakın oynayabileceği bir alanı –nefes alabilecekleri- bir yerleri var mı?

-Bu kadar yoğun bir yapılaşmanın olduğu yerde hiçbir park ya da yeşil alan bırakılmaz mı?

-Son bir-iki yıl içinde, bu iki cadde üzerinde ve Çarşamba pazarına doğru inen ara caddeler üzerinde, belki de 400-500 dairelik bir yapılaşma söz konusu. Böylesine dar ve bakımsız caddeler üzerine veya yakınına böylesine hızlı bir yapılaşma ruhsatı verilmesi doğrumudur? Buraların alt yapısı bu hızda ki bir yapılaşmayı kaldırır mı? Bunları bilmem.

 Ama bu caddelerden geçerken içimin karardığını hissediyorum. Son derece bunaltıcı, insanın üzerine üzerine gelen binalar ve beton yığınlarını görüyorum. Bu caddelerin daracık, zik zaklı ve birçok noktada delik deşik olmuş yollarında, arabasıyla zıplaya zıplaya giden şoförleri görüyorum.

Tabii

Bu olumsuz tablodan, şehir plancısı tek başına sorumlu olmasa da, diğer birçok sorumlunun dahli olsa da,  ben “ nerdesin ey şehir plancısı “ diye onun kulağını çınlatıyorum. Ayrıca bu yazıyı okuyup ta abarttığımı düşünenler varsa bu caddeleri gezmeye davet ediyorum.

Emniyet Müdürü

Kısaca ve özet olarak. Emniyetle, asayişle ya da trafik düzeniyle ilgili herhangi bir konuda yazdığımız yazılardan sonra telefonla hemen dönüş yaparak konuyla ilgilenen Emniyet Müdürü Hasan Onar beye özellikle teşekkür ediyorum. Kamu yararına ve değişik birçok konuda yazı yazarken diğer müdürlerden ve bazı siyasilerden aynı hassasiyeti görmemek elbette hoş değil. Bundan sonra bu duyarsızlığı eleştiren sivri bir yazı yazdığımda kimse kusura bakmasın. Ve o yönetici kendine sorsun;( bu yazıya ben niye muhatap oluyorum ) diye.

Anahtar Kelimeler: Şehir, Plancısı, Emniyet, Müdürü
Okuyucu Yorumları (4 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
İLHAT
11.11.2014 19:57:08
MÜTEAHHİT OTOPARKI KAFASIN GÖRE YAPAMAZ. İMAR KANUNUNDAKİ KRİTERLERE GÖRE PROJELER HAZIRLANIR VE ONAYLI PROJELERE GÖRE BİNA YAPILIR. YEŞİL ALAN GİBİ KONULARDA YETKİLİ VE SORUMLU BELEDİYELERDİR.SAMSUN BULVARINDA YEŞİL ALAN PARSEL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK DİYE İMAR PLANINDA BİR NOTLA GEÇİŞTİRİLİYOR.MÜTEAHHİT BİNANIN KALİTESİNDEN SORUMLUDUR.
Halis Köseoğlu
12.11.2014 16:37:08
Yunus Pehlivanlı bey çok haklısınız.Arsa sahipleri park ve garajsız mütahitlere arsa vermiyorlar.Mahalleli olarak arsa sahiplerini uyarıyoruz.Çevremize yapılan on katlıların hemen hepsi garajlıdır.Garajsız çocuk parksız site evleri satılmıyor .Rağbet insana insanca değer verenleredir.Evler parklı, garajlı yeşil alanlı olsun on milyar fiyatı fazla olsun.Kırıkkale nin hava kirliliğine dokunursanız sevinirim. Saygılar Pehlivanlı bey.
Yunus Pehlivanlı
16.11.2014 10:43:25
Halis Köseoğlu ve İlhat rumuzuyla yorum yazan değerli dostlara öncelikle teşekkür ediyorum.İlhat rumuzlu okur benim yazı içinde eleştirdiğim konulardan biri olan ve yeni yapılan apartmanlardaki olmayan yada yetersiz olan otopark konusuna katılmadığını müteahhitin otoparkı kafasına göre değil İmar kanununa göre yapabileceğini belirtmiş. 1993 tarihinde yayımlanmış 3194 sayılı İmar kanunu otopark mevzuatının tamamı 17 madde.Bunun tamamını belki buraya alamayabiliriz.Ancak ben bir kısmını yer müsait olursa buraya alıyorum.Kanun otopark yapımını zorlayıcı yönde mi yoksa müteahit yapmasa da olur mu? diyor okuyup siz karar verin.... Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21624 OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİKISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak: Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tesbit ve giderilme esaslarınıaynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir. Kapsam: Madde 2- (Değişik: RG-02/09/1999-23804) Bu Yönetmelik, 27/6/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyelerde, son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 ve daha fazla olan yerleşmelerde, nüfusu 10 000`den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanır. Tanımlar: Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bina otoparkları: Bir binayı çeşitli amaçlar için kullanan özel ve tüzel kişilere ait ulaşım ve taşıma araçları için bu binanın içinde veya bu binanın oturduğu parselde açık veya kapalı olarak düzenlenen otoparkları, b) Bölge otoparkları ve genel otoparklar: Bir şehir veya bölgenin mevcut ve gelecekteki şartları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak imar planları ile düzenlenen ihtiyaca göre açık, kapalı ya da katlı olarak belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından yapılan ve işletilen otoparkları, c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanlarıdahil toplam park alanını, ifade eder. Genel Esaslar Madde 4- Otoparkla ilgili genel esaslar aşağıda açıklanmıştır. a) Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karşılanması esastır. b) Binaların, imar planı ve mevzuat hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri, otopark olarak kullanılamaz. c) Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen ortak alanlardan olup, bu hali ile yönetilir. d) Binek otoları için birim park alanı en az 20 m2 dir. Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere enaz 50 m2 üzerinden hesaplanır. e)İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir. Ayrıca parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapımını mümkün kılacak şekilde tesbit edilir. f)(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Meskun alanlar, kentsel sit alanları,üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanmasımümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile belirlenir. (Değişik:RG-14/06/2005-25845) Münferit talepler bu ilkelere göre değerlendirilir. Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda belediyesince veya valilikçe bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedeli alınır. (Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-26147) Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının belediye veya valilikçe karşılanması zorunludur. Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25’i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75’i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir. Yapı ruhsatıdüzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta şerh düşülür. Plansız alanlarda otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunludur. g) (Değişik:RG-02/09/1999-23804)Otoparkların giriş ve çıkışlarının yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması,özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca, özürlülere ilişkin standartlarda dahil olmak üzere Türk StandartlarıEnstitüsünce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu düzenin sağlanmasından ve yürütülmesinden belediyeler ve valilikler sorumludur. h)(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Bu Yönetmelikte belediye meclisi veya il idare kurulu kararı alınması öngörülen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, bu Yönetmelik hükümlerine uyulmak koşuluyla uygulanacak şekli takdire belediye veya valilikler yetkilidir. İmar planları veya belediye meclisi ve il idare kurulu kararıyla bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez. ı)(Ek:RG-02/09/1999-23804) Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamakşartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur. j)(Değişik:RG-22/04/2006-26147) Belediyelere veya valiliklere bu Yönetmelik ile tespit yetkisi verilen hususlarda, belediye meclisi veya il genel meclisi kararları alınmayan veya eksik alınan konularda Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Tebliğhükümlerine uyulur. İKİNCİKISIM Planlama ve Uygulama Esasları BİRİNCİBÖLÜM Planlama Otopark Aranması Gereken Kullanımlar ve Miktarları MADDE 5 – (Değişik:RG-22/04/2006-26147) Otopark aranması gereken kullanımlar ve miktarları aşağıda yer almaktadır; a) Yerleşim alanlarında otopark aranması gereken kullanım çeşitleri ve bunlara ait en az otopark miktarları: Kullanım Çeşitleri Miktarları 1 - Meskenler 3 daire için
Gündüz Alp
3.12.2014 23:50:37
İşin bir de şu boyutu var.Arsa sahipleri arsalarını müteahhide veriyorlar.Karşılığında daire ya da para alıyorlar.Örneğin 500 metrekare yere 2 daire alan birisi o arsaya ne kadar yıllı vergi ödüyordu? Buna karşılık müteahhitten mükabilinde aldığı 2 daire ona bir getiridir ve fiyatı da 100 bin civarındadır.Peki bu arsa sahibi çok düşük miktardan beyan ettiği arsasında bu denli yüksek gelir elde edince kim hesap soruyor.Gelir vergisi ödüyor mu? Daireyi satarken örneğin 200 binlik daireyi tapuda 100 bin gösteriyorlar,bu vergi kaçırmak ve de kayıt dışı kaçak-gelir olmuyor mu? Bunların takibi yapılmıyor,herkes kafasına göre at oynatıyor.Emlakçılar dersen hiçbir iş yapmadan komisyon alıyor.Hangi daireyi sattığı ne kadar komisyon aldığı vb. hiçbir şekilde takip edilmiyor.Yasal olarak baktığımızda 100 binlik daireden 6 bin komisyon alıyor emlakçı.Ama bunu kim biliyor kim takip ediyor ve bakınız yıllık ne kadar vergi ödüyorlar.Bu emlakçılık sisteminde internet ilanları sıkı takibe alınmalı.Bu konuda malum ilan siteleri takip edilmeli.Adam onca para kazanıyor kuruş vergi ödemiyor.Bir de bu emlakçılar piyasayı asıl onlar yükseltiyorlar.Hesap soran kitap soran yok.Devletimiz bu konuda bir an önce tedbir almalıdır.Aksi halde bu durumdan yine vatandaş zararlı çıkıyor birileri de cep dolduruyor.Yazık piyasada gayrimenkul fiyatlarının geldiği noktayı hepimiz görüyoruz.İnanın deniz kenarındakiler bile daha ucuz.İnşallah devletimiz bir an önce tedbir alır ve ağır yaptırımlar uygular.
Yazarın Diğer Yazıları
14. Yıla Girdiğimizde (01 Şubat 2018 - Perşembe)
MKE Genel Müdürü ve Valilik (15 Ocak 2018 - Pazartesi)
Müteahhitler-MKE ve SOSB (15 Aralık 2017 - Cuma)
MKE Genel Müdürü Başarılı Olursa (18 Temmuz 2017 - Salı)
Egzoz ve korna terörü (07 Temmuz 2017 - Cuma)
“Meslek Lisesi memleket meselesi” (19 Mayıs 2017 - Cuma)
Bir şirketin ilanının düşündürdükleri (12 Nisan 2017 - Çarşamba)
Silah Osb ve Meslek Liseleri (09 Nisan 2017 - Pazar)
MKE Lokali ve Düğün Salonu ne olacak? (03 Nisan 2017 - Pazartesi)
Vali ve Müdürler (08 Mart 2017 - Çarşamba)
Kırıkkale´nin nesi meşhur? (02 Mart 2017 - Perşembe)
Kırıkkale Emniyeti Yakalıyor (13 Aralık 2016 - Salı)
Yuh bize! (05 Aralık 2016 - Pazartesi)
MKE Neden ASELSAN Olmasın? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
MKE´nin kurtarıcısı hurdalık! (14 Mart 2016 - Pazartesi)
Celep Sopasını Kaldırınca (02 Şubat 2016 - Salı)
Otobüs-Sigara Yasağı-Trafik Poliçesi (16 Aralık 2015 - Çarşamba)
Üniversitenin Otobüsü (13 Aralık 2015 - Pazar)
Düğün Salonları Niye Patladı? (26 Mayıs 2015 - Salı)
Vekilin Neresi Öpülür? (06 Nisan 2015 - Pazartesi)
Ak Parti Temayülünden Kesitler (04 Mart 2015 - Çarşamba)
On ikiye Beş Kala Adayları (03 Mart 2015 - Salı)
Gel Seni Bi Öpüyüm (01 Mart 2015 - Pazar)
Zora Talip Olmak (02 Şubat 2015 - Pazartesi)
MPT’de Top Sendikada (13 Ocak 2015 - Salı)
MKE Kaybettikçe (11 Ocak 2015 - Pazar)
Ankara’ya Gidecekseniz Eğer (30 Ekim 2014 - Perşembe)
IŞİD terörü mü, zam terörü mü? (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
Düğün Salonu Cinayeti -2- (11 Eylül 2014 - Perşembe)
Düğün Salonu Cinayeti -1- (08 Eylül 2014 - Pazartesi)
HAFRİYATÇILAR ZABITA-TEMİZLİK (11 Ağustos 2014 - Pazartesi)
Pehlivanlı Bulvarının Sorunları (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
TOKİ—Müteahhitler ve Belediyeler (25 Haziran 2014 - Çarşamba)
Kim Bu KKܒnün Profesörleri (24 Haziran 2014 - Salı)
RAYBÜSÜMÜZÜ GERİ İSTİYORUZ (19 Haziran 2014 - Perşembe)
SIK ONDÖRTLÜYÜ BAŞLAT YASAĞI (17 Haziran 2014 - Salı)
ÜNİVERSİTE MEZUNİYET TÖRENİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TATİL-ÖDÜL- BİSİKLET-TRAFİK (11 Haziran 2014 - Çarşamba)
ÇAY OCAKLARI- TERMİNAL- DÜĞÜNLER (03 Haziran 2014 - Salı)
İl Genel Seçimi ve Başkan Saygılı (14 Nisan 2014 - Pazartesi)
SESSİZ ÇOĞUNLUĞU GÖRDÜM (11 Nisan 2014 - Cuma)
yüksek ihtisas hastanesinin tavanı (26 Şubat 2014 - Çarşamba)
GEL BİZİM PARTİYİ ŞAK ŞAKLA (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
Aman ha projenizi gaptırmayın (11 Şubat 2014 - Salı)
Ondokuzuncu yıla ulaşmak dileğiyle (03 Şubat 2014 - Pazartesi)
46 BİN EMEKLİ VE BAŞKAN ADAYLARI (20 Ocak 2014 - Pazartesi)
“Bizim beşyüz oyumuz var başkanım” (15 Ocak 2014 - Çarşamba)
Kadastrocu nasıl götürülür (26 Aralık 2013 - Perşembe)
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN SABRI (17 Aralık 2013 - Salı)
TEMİZLİKTE ÇALIŞMANIN VEBALİ (29 Kasım 2013 - Cuma)
AK PARTİ ADAYLARI YANILDILAR-MI (14 Kasım 2013 - Perşembe)
AK PARTİDE ADAYI KİM BELİRLEYECEK (31 Ekim 2013 - Perşembe)
BALIŞEYH- DELİCE - SULAKYURT’UN VEBALİ (23 Ekim 2013 - Çarşamba)
SİZİN ADAYINIZI KİM BELİRLİYOR (17 Eylül 2013 - Salı)
Hastanede gardiyan ne iş yapar? (23 Ağustos 2013 - Cuma)
Çağrı Merkezine Kimler Alınacak (15 Ağustos 2013 - Perşembe)
Ramazan Magandalığı (07 Ağustos 2013 - Çarşamba)
Valilik Özel Kalem’deki Değişim (23 Temmuz 2013 - Salı)
Belediye Başkanı Kim Olsun? (16 Temmuz 2013 - Salı)
Damacana Sularını Kim Denetliyor? (09 Temmuz 2013 - Salı)
Güç Birliği, Enerji Bir-Sen ve MKE (01 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Ticaret Odası ve Ekrem Gök (18 Haziran 2013 - Salı)
Kırıkkale?de konut patlaması mı bekleniyor? (13 Haziran 2013 - Perşembe)
Eyvah Tatil Geliyor (09 Haziran 2013 - Pazar)
CHP ve Muhtarlar (09 Haziran 2013 - Pazar)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sağlık
3. Sayfa
Teknoloji
Magazin
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar