• Pazar 29 ° / 14.2 ° Bulutlar
  • Pazartesi 21.2 ° / 8.6 ° kırık bulutlar
  • Salı 18.3 ° / 9.4 ° Açık hava

MESUD ALTUNDAĞ (Vergi Müfettişi)


518 SAYILI VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ

518 SAYILI VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ, 125 ve 126 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİYLE UZATILAN BİLDİRİM BEYANNAME ve ÖDEME SÜRELERİ


518 SAYILI VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ, 125 ve 126 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİYLE UZATILAN BİLDİRİM BEYANNAME ve ÖDEME SÜRELERİ(*)

1.GİRİŞ

17.03.2020 tarihinden yayımlanan 125 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

23.03.2020 tarihinden yayımlanan 126 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar, 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

24/03/2020 tarihinde yayımlanan 518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (Coronavirüs) (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve Tebliğle belirlenen mükellefler için 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

2. 518 SAYILI VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ ile MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER

518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin; “Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi” başlıklı 3.Maddesi;

“213 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin,

1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. (2) Birinci fıkrada bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır.

(3) Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla birinci fıkradaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.” Şeklindedir. Ana faaliyet kodu tebliğde sayılanlardan olanlar hakkında mücbir sebep halinin olduğu bu tebliğ ile beraber kesindir.

Damga Vergisi mükellefiyeti olan Anonim Şirketlerin, Banka ve Sigorta Vergisi Mükellefiyeti olan Bankerlerin, Madeni Yağ imalatı ile uğraşan şirketlerin Damga Vergisi veyahut Özel Tüketim Vergisi beyanname verme süreleri mücbir sebep hali ile ilgili olarak uzadı mı? Aynı tebliğin “Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi” Başlıklı 4.Maddesinde Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin sürelerinden bahsedilmiş mükellefler tarafından beyan yükümlülükleri bulunan diğer beyannamelerden bahsedilmemiştir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannameleri, Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri gibi beyannamelerin beyanname verme ve ödeme sürelerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

3. TEBLİĞ ve SİRKÜLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Mücbir sebep hali 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020(bu tarihler dâhil) sonrası için ilan edildi. Muhtasar Beyannameler (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dâhil) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilir ve aynı tarih içinde de ödenir verilir.  Burada dikkat edilmesi gereken, Şubat 2020 dönemi muhtasar beyannameleri için 26.03.2020 tarihi hem beyan hem de ödeme süresinin son gün olmasıdır. Muhtasar beyannameye yayımlanan sirkülerde değinilmemiştir.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir ve aynı süre içinde de ödenir. Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir ve aynı süre içerisinde de ödenir. Burada dikkat edilmesi gereken, yıllık kurumlar vergisi ile ilgili herhangi bir düzenlemenin olmamasıdır. Yani mükellef kurumlar, yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda Kurumlar 2019 yılı kurumlar Vergisi Beyannamelerini 30.04.2020 tarihine kadar beyan edip aynı süre içerisinde ödemek zorundadır.

Geçici Vergi Beyannameleri 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir ve aynı süre içinde de ödenir. Burada dikkat edilmesi gereken, geçici vergi ile ilgili herhangi bir düzenleme olmamasıdır. Yani mükellefler, yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda Geçici Vergi Beyannamelerini 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir beyan edip aynı süre içerisinde ödemek zorundadır.

Kurumlar Vergisi, Geçici Vergiler, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi, Özel İletişim Vergisi gibi vergilerin beyanname ve ödeme sürelerine ilişkin çıkarılan tebliğ ve sirkülerde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

4.SONUÇ

Mükelleflerin tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Coronavirüs) (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen tarih aralığında ertelenen vergi ödevlerinin neler olduğunu bilmesi gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaya çıkan bu salgın sebebiyle mükellefleri mağdur etmeme adına gerekli önlemleri almaya devam etmektedir. Bakanlık tarafından yapılan/yapılacak düzenlemeler önemle takip edilmeli, düzenleme yapılmayan hallerde mükellefler tarafından vergisel ödevlerini yerine getirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

(*) http://www.maliyepostasi.com/korona-virus-salgini-nedeniyle-uzatilan-bildirim-beyanname-ve-odeme-sureleri