“KIRIKKALE ÖZEL LİSESİ”NDEN “KIRIKKALE LİSESİ”NE (1954- )
“KIRIKKALE ÖZEL LİSESİ”NDEN “KIRIKKALE LİSESİ”NE (1954- )
Tarih: 3.6.2014 14:50:38 / 7680okunma / 3yorum
PROF.DR.HAMİT PEHLİVANLI

Kırıkkale Lisesi´nin Açılış Serüveni

               Kırıkkale´de 1940-1941 öğretim yılı başında muhtelit (karma) bir ortaokul bulunmaktadır. Kırıkkale´deki eğitim-öğretim kurumları ile ilgili resmi kayıtlarda yeterli fazla bilgi bulmak pek mümkün değildir. İller Bankası´nın yayın organı “Belediyeler Yıllığı” isimli eserde 1949 yılı şehrin eğitim ve öğretimi ile ilgili şu bilgiler verilmektedir: “Kasabada 250 öğrencisi olan bir ortaokul, 300 öğrencisi olan bir meslek okulu, 1750 öğrencisi olan iki ilkokul, okuma odası, halkevi[1]. Bu bilgilere göre şehrin eğitim kurumları açısından ne kadar zayıf olduğu gayet açıktır. Bu bakımdan lisenin yapılması ve öğretime başlaması gerçekten önemli bir husustur. Kırıkkale´deki eğitim kurumları ile ilgili 1956´da yayınlanan Türkiye Ansiklopedisi´nde de şu bilgiler bulunmaktadır: “1 lise, 1 ortaokul, 1 meslek okulu, 2 ilkokul.[2]

               Kırıkkale Lisesi 1955 yılından itibaren faaliyette bulunan ve binlerce öğrenci mezun eden bir okuldur. Kırıkkale, kaza oluşundan sonra uzun seneler lise seviyesinde bir okula kavuşamamıştır. Bunun birçok sebebi olmakla beraber asıl sebep maddî imkânsızlıklardır. Lise olmadığından birçok Kırıkkaleli uzak ve yakın çevrede bulunan liselere giderek tahsil hayatlarına devam etmişlerdir. Bu durum ister istemez Kırıkkaleli gençlerin eğitim hayatlarını olumsuz etkilemiştir. Gençlerin bir kısmının şehrin dışına çıkma imkânı olmadığından tahsil hayatlarının yarım kalmasına sebep olmuştur. Bu engeli aşarak lise ve üniversite tahsilini tamamlayanlar da azımsanamayacak bir sayıdadır. Milli Eğitim Bakanlığı´nın da bu yönde bir faaliyeti olmamıştır. Bakanlık, Kırıkkale´ye bir lise açma teşebbüsünde bulunmamıştır. Bütün bu olumsuzluklar Kırıkkale´nin eğitime ilgi duyan insanlarını yıldırmamıştır. Devlet el uzatmıyorsa kendi imkânlarımızla yaparız düşüncesiyle faaliyete geçmişlerdir. 1954 yılında “Kırıkkale Orta Okul Pansiyonu Yaptırma Derneği” faaliyete geçirilmiştir. Dernek, 1955 yılı içinde yaptığı kongrede Lise yaptırma kararı alarak faaliyet alanını genişletmiştir. Binanın bir an evvel bitirilmesi için kolları sıvayan dernek yetkilileri hummalı bir faaliyete başlamışlardır. Onların bu çabalarına Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin lira ile katılmıştır. Dernek, halktan topladığı yardımlarla bu rakamı 45 bin liraya çıkarmıştır. Ayrıca dernek yardım için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu´na müracaat ettiğinde, kurum bu isteğe olumlu cevap vererek 100 bin lira ödemeyi taahhüt etmiştir.[3]

               Toplanan bu yardımlardan cesaret alan dernek yetkilileri hemen inşaata başlamışlardır. Binanın inşaatı ile ilgili yerel kaynaklardan elde edilen bilgiler şunlardır: Binanın bodrum kat inşaatı 40 bin liraya ihale edilmiştir. Diğer katlar ile çatının kapatılması işi de 11.940 lira keşif bedelle 14 ağustos günü ihale edilmiştir. Bir taraftan inşaat bitirilmeye çalışılırken diğer taraftan da eğitim ve öğretim için hazırlıklar yapılmakta ve resmi işler takip edilmektedir. Belediye başkanı ve aynı zamanda dernek başkanı olan Hasan Öztok bir gazeteye verdiği beyanatta “inşaatın bir an önce bitirileceğini ve bu yıl içinde lisenin tedrisata açılacağını” ifade ettikten sonra “öğretmen tayini istenileceğini, şayet bakanlık öğretmen vermezse lisenin hususi olarak bu ders yılında tedrisata açılacağını” belirtmiştir.[4]

Lisenin inşaatı konusunda Bizim Kırıkkale Gazetesi´nde, Kırıkkale Lise Yaptırma Derneği ve Kaymakam Hakkı Kavlakoğlu´nun müşterek gayretleri sonucu “..hiçbir kazaya nasip olmayacak şekilde süratle kurulan lise işi iyi bir neticeye vasıl olmuştur[5] denilmektedir. İnşaat henüz bitmemiştir. Ancak yetkililer bir an önce lisenin eğitim-öğretime başlamasını istemekte ve acele etmektedirler. Yapılan müracaat sonucu Milli Eğitim Bakanlığı lisenin 1955 yılında özel olarak faaliyete geçmesini uygun görmüştür. Bunun üzerine harekete geçen şehir yetkilileri “..aybaşından itibaren eğitim öğretime başlayacak şekilde cüz´i bir ücretle öğrenci kaydına” başlamıştır. Öğretmen meselesi mevcut ortaokul öğretmenleri ve fabrikalardaki yüksek mühendislerden karşılanmak suretiyle halletme yoluna gidilmiştir. Bu arada lise binası inşaatı da hızla ilerlemekte ve Eylül ayı sonuna kadar inşaatın bitirilmesine gayret edilmektedir. Lise binasının yapımı için Kırıkkaleliler başta olmak üzere kaymakam Hakkı Kavlakoğlu canla başla çalışmaktadır. Bunun yanında “kurulduğu günden beri Kırıkkale´nin kalkınmasına daima yardım ede gelmiş olan ve şehrin bir sanayi şehri olmasında büyük hizmeti bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu” 100.000 lira bağışlamak suretiyle şehrin ilim ve irfanına da katkıda bulunmuştur. Daha önce vaat edilen 100 bin liralık yardım, Bölge Müdürü Vedat Şehirlioğlu tarafından yetkililere teslim edilmiştir. Bu yardım sayesinde inşaatın yapımı hızlandırılmıştır. Bir taraftan inşaat devam ederken öğrenci kayıtları da devam etmektedir. Yerel basına akseden bilgilere göre 1955 yılı için iki adet dokuzuncu sınıf, bir adet de onuncu sınıf açılacaktır.[6]

              Okulun açılış yıllarındaki bu çalışmalara öğrenci olarak şahit olan eski milletvekillerinden Mustafa Özyürek´te hatıralarında değinmektedir. 1951-1952 yıllarında Kırıkkale´de ortaokula başlayan eski Milletvekillerinden Mustafa Özyürek “o tarihte Kırıkkale´de bir ortaokul vardı, lise henüz açılmamıştı[7] diyor. Özyürek, Kırıkkale´de lise açılışı ile ilgili olarak da şu kıymetli bilgileri vermektedir: “Son sınıfta, ortaokul tamamlanınca, liseyi nerede okuyacağım telaşı başladı. Kırıkkale´de lise yoktu. Dahası babamın liseyi başka şehirde okutacak gücü de yoktu. Yatılı liseler, okullar konusunda bilgi sahibi değildim. Çevremde de bu konuları bilen yoktu. Kırıkkale´ye lise açılacağı söyleniyordu. Ama ne zaman açılacağı belli değildi. Köy enstitülerine sınavla yatılı öğrenci alınacağını bir yerlerden duydum. Nevşehir´de sınavlara girdim. Sınavı kazanınca hangi enstitüye gideceğim belli değildi. Köy enstitüleri konusunda görüşüne başvurduğum öğretmenler eski havası yok kapanacak diyorlar şeklinde olumsuz konuşuyorlardı. Okulların açılmasına yakın Göreme´den Kırıkkale´ye döndüm. Bazı arkadaşlarım Kırıkkale Lisesi´ne bu yıl öğrenci alacaklar diye müjde verdi. Hemen peşine düştüm, ortaokul binasına sınıflar eklenmesi için inşaat başlamıştı. Ders yılı başında hemen Kırıkkale Lisesi´ne kaydımı yaptırdım. Gecikerek de olsa lisenin birinci sınıfında eğitim başlamıştı. Sadece birinci sınıf açılmıştı. Diğer sınıflarda eğitim başlamamıştı. Lise birinci sınıfında derslerimizin bir kısmına ortaokuldaki öğretmenlerimiz giriyordu. Bazı derslere de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu´ndaki mühendisler, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu market işleten Ali Bey giriyordu. Toplama bir kadro ile inşa halindeki lisede eğitime başladım. Dersleri inşaat gürültüsü içinde görüyorduk. Ancak benim şikâyetim yoktu. Lise açılmasa öğrenime devam şansım olmayacaktı. Derme çatma Kırıkkale Lisesi benim kaderimi değiştirdi. Üniversiteye gitmem için fırsat oldu.[8]

             Açılış hazırlıkları tamamlanan “Kırıkkale Özel Lisesi” 3 Ekim 1955 tarihinde tedrisata başlamıştır. Kırıkkale´nin dışında çevre il ve ilçelerden de liseye müracaatlar olmuş ve bütün istekler karşılanmıştır. Ayrıca pansiyon için de çok sayıda müracaat yapılmıştır. Liseye, 1955 senesi için birinci ve ikinci sınıflara öğrenci kaydı yapılmıştır. Birinci sınıf için 80, ikinci sınıf için ise 25 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Öğretmen kadrosu da hemen hemen tamamlanmıştır. Lise inşaatı bitmediğinden şimdilik ortaokulun liseye ayrılan kısmında eğitime başlanmıştır. Dernek başkanı ve Belediye Başkanı Hasan Öztok ile Lise Müdürü Ömer Faruk Aydan´ın (müdürlük yılları: 3.11.1954-1.12.1956) verdiği bilgiye göre “zemin kat inşaatı birkaç gün içinde bitirilerek içinde ders yapılacak hale getirilecektir. Binanın tamamı en geç 29 Ekim 1955 tarihine kadar bitirilecektir.”[9] Lise ve ortaokula ait pansiyonun tefrişi için Kızılay Genel Merkezi 50 adet karyola, 100 adet battaniye vermiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ise çarşafları temin etmiştir. Ayrıca yetkililer “halktan da yardım beklediklerini” ifade etmişlerdir.[10]

                “Kırıkkale Özel Lisesi”nin Resmi Liselere Denkliğinin Kabul Edilmesi

               Lisenin açılışından sonra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ahmet Özel, Kırıkkale Özel Lisesi´ni ziyaret etmiş ve öğrencilere hitap etmiştir. Bu konuşması sırasında “lisenin resmiyetinin yakında kabul edileceğini[11] belirtmiştir. Orta Öğretim Tedrisat Umum Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre Lisenin resmiyet ve muadeletinin (denkliği) yapılabilmesi için incelemeler sürmektedir.[12] Ancak, yapılan incelemeler sonucu Kırıkkale Özel Lisesi´nin resmi liselere muadil (denk) sayılmasına karar verilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu´nun 26.11.1956 tarih ve 210 sayılı kararı Maarif Vekâletine gönderilmiştir. Maarif Vekili Ahmet Özel aynı tarihten geçerli olmak üzere kararı onaylamıştır. Talim ve Terbiye Kurulu´nun kararı şöyledir: “Kırıkkale Özel Lisesi´nde yapılan teftişe dair olup Özel Okullar Müdürlüğü´nün 3 Kasım 1956 tarih ve 1381 sayılı teklif yazısı ile gelen 23 Ekim 1956 tarih ve 1079-562 sayılı teftiş raporunun tetkiki neticesinde bu okulun, resmi programlara uygun olarak öğretim yapıldığı anlaşılan her üç sınıfın resmi liselerimizin aynı sınıflarına muadil sayılması hususunun Vekâlet yüksek makamının tasvibine arzı kararlaştı[13]. Kırıkkaleli yetkililerin gayretleri, Milli Eğitim Bakanlığı´nın işin üzerinde titizlikle durması sonucu 1956 yılının son aylarında Lise Müdürü Ömer Faruk Aydan´ın son zamanlarında Kırıkkale Lisesi´nin resmi liselere denkliği gerçekleşmiştir. Daha sonra Kırıkkale´den Selim Özer´in başkanlığında İhsan Doğu, İbrahim Köksal, Osman Baştal ve Akif Taşkın´dan oluşan bir heyet Milli Eğitim Bakanı Ahmet Özel´i ziyaret ederek teşekkür etmişlerdir. Bakana Kırıkkale´nin fahri hemşerilik beratı verilmiştir. Lisenin devlet liselerine denkliğinin kabul edilmesindeki gayretlerinden dolayı bakana teşekkür etmişlerdir. Bakan, lisenin ihtiyaçları için elinden geleni yapacağını da vaat etmiştir.[14] Ömer Faruk Bey 1.12.1956 tarihi itibariyle lise müdürlüğünden ayrılmıştır. Lise müdürlüğüne 13.12.1956 tarihinde Mustafa Ünlü tayin olunmuştur. Mustafa Ünlü 21.9.1961 tarihine kadar bu görevi yapmıştır.   

                Kırıkkale Özel Lisesi´nin Resmi Lise Olarak Kabul Edilmesi

           Kırıkkaleli yetkililer “denklik” meselesini hal ettikten sonra bu defa da Kırıkkale Lisesi´nin resmiyetinin kabulünün sağlanması için bazı teşebbüslerde bulunmuşlardır. Kırıkkaleliler bir taraftan Ankara ile temaslarını sürdürürken, diğer taraftan başka yollara da başvurmuşlardır. Kırıkkale´den Kayseri yönüne geçmekte olan Cumhurbaşkanına da konuyu aksettirmişlerdir. Cumhurbaşkanı Celal Bayar´a, “resmileşme işinin Milli Eğitim Bakanlığı´nın yeterli öğretmen bulunamadığı için gerçekleşemediği” mazeretini ileri sürdüğü aktarılmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Milli Eğitim Bakanlığı´nın “öğretmen bulunamadığı için resmileştirmenin geciktiği” şeklindeki savunmasını kabul etmemiş ve “Kırıkkale´nin birçok mühendis ve münevver insanı bünyesinde barındıran önemli bir ilçe olduğunu, dolayısıyla öğretmen eksikliğinin kabul edilemeyeceğini[15] ifade etmiştir. Kırıkkaleli yetkililerin gayretleri, çalışmaları sonuç vererek lisenin resmi hale getirilmesi sağlanabilmiştir. Maarif Vekili Ahmet Özel´in daha önce bizzat şehre gelerek lisenin resmiyetinin kabul edileceği sözüne rağmen birtakım bahanelerle resmileşme işinin gecikmesi[16], yeni Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri´ye de aksettirilmiştir. Tevfik İleri´nin ilgilenmesi üzerine konu çözülmüştür. Maarif Vekaleti Müdürler Komisyonu´nun 28. 3. 1957 tarih ve 405.1-265 sayılı kararı ile Kırıkkale Özel Lisesi “resmi lise” olarak kabul edilmiştir.  Müdürler Komisyonu´nun kararı şöyledir:“ Orta Öğretim Umum Müdürlüğü´nün 17.8.1957 tarihli ve 230.04-5056 sayılı tebliğ yazısı incelendi, işin gereği düşünüldü: Kırıkkale Özel Lisesi´nin Kırıkkale Orta Okulu ile birleştirilmek suretiyle resmi lise haline getirilmesine ve iş bu kararımız kopyalarının Orta Öğretim Umum Müdürlüğü´nce görülerek gereken tescil muamelesi yapılmak üzere zat işleri müdürlüğüne tevdiine karar verildi.” Maarif Vekili Tevfik İleri tarafından bu karar 28.8.1957 tarihinde uygun görülerek imzalanmıştır.[17] Bu karar ile birlikte “Kırıkkale Özel Lisesi” 1957-1958 öğretim yılından itibaren devletin bir okulu olacak ve “Kırıkkale Lisesi” olarak eğitim-öğretime devam edecektir.[18]

                Lise İlk Mezunlarını Veriyor

             Özel bir dernek tarafından açılan lise 1957 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1957 yılında 9 kişi mezun olarak diplomalarını kaymakam Hakkı Kavlakoğlu başta olmak üzere diğer yetkililerin ellerinden almışlardır. Kırıkkale gazetelerine akseden yetkililerin ifadesine göre Lisenin gelecek yıl 100 civarında mezun vereceği tahmin edilmektedir. Lise Müdürü mezuniyet programı vesilesiyle yaptığı konuşmada bazı eksiklere rağmen okulun eğitim-öğretim kalitesinin çevredeki diğer okullara göre daha iyi olduğunu ifade etmiştir. Bazı laboratuvarların olmadığını, pansiyon binasının yetersiz olduğunu, iyileştirme için gayret sarf edileceğini de konuşması sırasında söylemiştir.[19]

           Yetkililer 1957-58 yılında daha çok öğrenci mezun edileceğini, bu sayının 100 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etmişlerdi. Ancak 1957-58 ders yılında sadece 11 kişi mezun olabilmiştir. 1255 öğrencisi bulunan lise de bitirme imtihanına 80 kişi girmiş ve 11´i mezun olabilmiştir. Aynı çatı altında eğitim yapan ortaokul da ise 155 öğrenci bulunmaktadır. Buradan da 35 kişi mezun olmuştur.[20]

            Gazetelerde çıkan bu haberlerin eksik olduğu anlaşılmaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü bilgilerine göre devlet lisesi haline geldikten sonraki 1957-1960 arası mezun olanlarla ilgili bilgiler şöyledir. 1957-1958 eğitim-öğretim yılında bir edebiyat, bir de fen kolu şubesi vardır. Edebiyat şubesinde 37 erkek ve 10 kız olmak üzere toplam 47 öğrenci bulunmaktadır. Fen kolunda ise 25 erkek, 7 kız olmak üzere 32 öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan edebiyat kolundan 2 erkek mezun olurken kızlardan mezun olan yoktur. Fen kolundan ise 3 erkek mezun olmuş kızlardan mezun olan yoktur. Eylül´de ise edebiyat kolundan 7 erkek, 1 kız mezun olmuştur. Fen kolundan ise 10 erkek, 4 kız mezun olabilmiştir. Bu öğretim yılında edebiyat kolundan 28 erkek, 9 kız sınıfta kalmıştır. Fen kolundan ise 12 erkek, 3 kız sınıfta kalmıştır. 1958-1959 eğitim öğretim yılında da birer şube vardır. Edebiyat şubesinde 7 erkek ve 7 kız olmak üzere toplam 14 öğrenci bulunmaktadır. Fen kolunda ise 15 erkek, 5 kız olmak üzere 20 öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan edebiyat kolundan Haziran´da 4 kız mezun olurken erkeklerden mezun olan yoktur. Fen kolundan ise 3 erkek mezun olmuş kızlardan 1 kişi mezun olmuştur. Eylül´de ise edebiyat kolundan 3 erkek, 1 kız mezun olmuştur. Fen kolundan ise 4 erkek, 1 kız mezun olabilmiştir. Bu öğretim yılında edebiyat kolundan 4 erkek, 2 kız sınıfta kalmıştır. Fen kolundan ise 8 erkek, 3 kız sınıfta kalmıştır. 1959-1960 Eğitim Öğretim yılında da birer şube vardır. Edebiyat şubesinde 24 erkek ve 7 kız olmak üzere toplam 31 öğrenci bulunmaktadır. Fen kolunda ise 39 erkek, 11 kız olmak üzere 50 öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan edebiyat kolundan Haziran´da 5 erkek 1 kız mezun olmuştur. Fen kolundan ise 6 erkek, 4 kız mezun olmuştur. Eylül´de ise edebiyat kolundan 9 erkek, 4 kız mezun olmuştur. 7 erkek 1 kız tek dersten borçlu durumdadır. Fen kolundan ise 14 erkek, 3 kız mezun olabilmiştir. 10 erkek, 1 kız tek dersten borçlu durumdadır. Bu öğretim yılında edebiyat kolundan 3 erkek, 2 kız sınıfta kalmıştır. Fen kolundan ise 10 erkek sınıfta kalmıştır. Kızlardan sınıfta kalan yoktur.[21]

              Mezun olarak diploma alanların durumu ise şöyledir: 1957-1958 ders yılında Edebiyat kolundan 15 erkek, 1 kız; fen kolundan 16 erkek, 4 kız diploma almıştır. Bu dönemde liseden toplam 31 erkek, 5 kız olmak üzere toplam 36 kişi diploma almaya hak kazanmıştır. 1958-1959 ders yılında Edebiyat kolundan 13 erkek, 9 kız; fen kolundan 16 erkek, 5 kız diploma almıştır. Bu dönemde liseden toplam 29 erkek, 14 kız olmak üzere toplam 43 kişi diploma almaya hak kazanmıştır. 1959-1960 ders yılında Edebiyat kolundan 22 erkek, 7 kız; fen kolundan 29 erkek, 10 kız diploma almıştır. Bu dönemde liseden toplam 51 erkek, 17 kız olmak üzere toplam 68 kişi diploma almaya hak kazanmıştır.[22] Bu dönemlerde yatılı öğrenci yoktur. Çeşitli nedenlerle bu dönemlerde okuldan ayrılan öğrencilerin durumu şöyledir: 1957-1958 ders yılında 13 erkek, 4 kız; 1958-1959 ders yılında 49 erkek, 13 kız; 1959-1960 ders yılında ise 28 erkek, 1 kız okuldan ayrılmıştır.[23] Aynı dönemlerde öğretmenlerin durumu ise şöyledir:1957-1958 ders yılında asıl öğretmenler 5 erkek, 11 bayan; stajyer 1 bayan, ücretli 6 erkek, 1 bayan olmak üzere lisede toplam 11 erkek, 13 bayan bulunmaktadır. Toplam öğretmen sayısı 24´tür. 1958-1959 ders yılında asıl öğretmenler 5 erkek, 7 bayan olmak üzere toplam 12 öğretmen bulunmaktadır. 1959-1960 ders yılında asıl öğretmenler 4 erkek, 3 bayan; stajyer 1 erkek, yardımcı 1 erkek, olmak üzere lisede toplam 6 erkek, 3 bayan bulunmaktadır. Öğretmenlerin sayısı 9´dur.[24] Resmi lise olduğu yıl öğretmen sayısı daha iyi durumda iken sonraki iki öğretim yılında bu sayının giderek azaldığı görülmektedir.

             Liseye Halkın, Resmi Kurumların ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yardımı Devam Ediyor

            1958-59 öğretim yılı hazırlıkları yapılmaktadır. Öğrencilerin oturma sıraları ve laboratuvar eksikliklerini gidermek için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından liseye 50.000 lira verilmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Lise Yaptırma Derneği´ne yaptığı bu yardım yetkililer ve halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ayrıca Maarif Vekâleti öğretmen noksanlarını gidermek üzere tayinler yapmaktadır.[25] Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Lisesi´ne yardımlarını başından beri sürdürmektedir. 1960-1961 ders yılında derslik ihtiyacını karşılayamayan Lise Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna müracaat ederek derslik ihtiyacını karşılamak üzere iki adet baraka talebinde bulunmuştur. Lisenin talebini olumlu karşılayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından “barakaların ileride başka bir yere devredilmemek, satılmamak ve yalnız öğrencilerin istifadesine arz edilmek üzere” iki adet çelik konsütrüksüyon baraka bedelsiz olarak Kırıkkale Lisesine verilmiştir.[26]

            Lise Müdürü Mustafa Ünlü´nün müracaatı üzerine Maarif Vekâleti Kırıkkale Lisesi´ne dokuz sandık dolusu fizik ve kimya derslerindeki eksiklikleri gidermek üzere laboratuvar malzemesi vermiştir.[27] Aynı yıl içinde lisenin bahçesi de genişletilmiştir. Her geçen gün öğrenci sayısının artmasından dolayı okulun mevcut bahçesi ihtiyacı karşılamamaktadır. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Nur Cami Derneği ile temasa geçerek derneğin elinde bulunan fazla arsayı lisenin bahçesine katmışlardır. Nur Cami Derneği´nin bu tutumu herkes tarafından takdirle karşılanmıştır.[28] Arsanın verilmesinden sonra harekete geçen yetkililer 4500 liralık bir harcama ile lisenin bahçesini genişletmiş ve öğrencilerin hizmetine sunmuşlardır.[29]

              Yetkililer, elbise, ayakkabı, defter ve kalem temini için bazı velilerin yardımlarından başka gelir sağlamak maksadıyla bir futbol turnuvası da tertip etmiştir. Hasılatının tamamı “okul aile birliği” ne tahsis edilmiştir. Kırıkkale´deki kulüp idarecilerinin hiçbir karşılık beklemeden bu turnuvayı tertiplemeleri çevrede olumlu karşılanmıştır. Müsabakalara Kırıkkale Gücü, Esnaf Spor, İdman Yurdu, Lise, Gençlerbirliği ve Alay takımları iştirak etmiştir. Müsabakalarda birinci ve ikinci gelen takımlara Okul Aile Birliği tarafından kupalar merasimle verilmiştir.[30]

          Lise öğrencilerinin Kırıkkale´de muhtelif kuruluşlarca da desteklendiğini görüyoruz. Bunlardan biri de “Türk Kadınlar Birliği Kırıkkale Şubesi” dir. 1960 yılı Mayıs Ayı´nda Başkan Bilkay Seyhun ve iki idare heyeti azası Kırıkkale Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü´yü ziyaret ederek öğrencilere bazı hediyeler almışlardır. Birlik 30 öğrenciye yazlık spor gömlek dağıtmıştır.[31]

            Devlet Okulu Olarak Kırıkkale Lisesi´nin Eğitim-Öğretim Durumu ve Faaliyetleri

             MKE Haberleri gazetesinin Lise Müdürü Mustafa Ünlü´den aldığı bilgilere göre “1958´de lise henüz üç yılıktır. Okula giden çocukların yaklaşık  %50 si Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan ailelerin çocuklarıdır. Lise Yaptırma Derneği planlı bir şekilde çalışarak okulu meydana getirmiştir. Derneğe yapılan teberrular, Maarif Vekâletinin, Ankara Vilayetinin ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun yardımlarıyla 200 bin lira temin edilmiş ve okulun ihalesi müteahhide verilmiştir. Lisede halen 1300 öğrenci çift tedrisat yapmaktadır. Öğretmen kadrosu 60 kişidir. Bunun 21´i Maarif Vekâletinin tayin ettiği öğretmenlerdir. 39´u ücret verilmek suretiyle fabrika mühendisleri, ilkokul öğretmenleri, Uçaksavar Alayı Subayları ve serbest meslek sahiplerinden temin edilmektedir. Okulda fen ve edebiyat şubeleri bulunmaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca okutulmaktadır. Laboratuvar ve ders aletleri eksikleri Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun verdiği 150 bin lira ile tamamlanacaktır. İdare ve Okul Aile Birliğinin müşterek çalışmaları ile toplanan 1500 lira ile fakir talebelere ayakkabı ve okul levazımatı toplanmıştır. Ayrıca kooperatif ve okul içi Kızılay kolu tarafından da büyük yardımlar sağlanmıştır. Lisede sosyal mevzuların hazırlanması için öğrenci ve öğretmenler büyük çaba sarf etmektedir. Şiir, kompozisyon, Türk büyükleri ve milli günleri anma programları ele alınmakta ve zaman zaman müsamereler yapılmaktadır. Okul idaresi ve aile birliğinin aldığı kararla 15 günlük yarıyıl tatilinde zayıf talebeler için kurslar açılmış ve Pazar günleri düzenli şekilde devam etmiştir. Kırıkkale Lisesi´nin kısa tarihinde önemli bir yer teşkil edecek olan “Okul Yıllığı”nın hazırlanması için yapılan çalışmalar son safhadadır. Öğrenci ve yetkililer tarafından bu çalışma memnunlukla karşılanmıştır.[32]

          “Lise Yaptırma Derneği” 19. 2. 1959 da senelik kongresini yapmıştır. Çok faal bir yıl geçiren dernek yetkililerinin verdiği bilgiler göre “binanın tamire muhtaç kısımları onarılmış, laboratuvar ve yeni dershaneler tanzim edilmiştir. Okulun asli kadrosuna ek olarak üç hademe tayin edilmiştir. Zaruri ihtiyaçlar için 40 bin lira kadar bir masraf öngörülmüştür.” Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuidare meclisinin ve Kırıkkale´deki fabrika idarecilerinin çok geniş çaptaki maddi ve manevi yardımlarını da yakinen müşahede eden Kırıkkaleliler bunu takdirle karşılamışlardır. Lisenin çoğu Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuçalışanlarının çocuklardır. %40 kadarı da serbest çalışan ve civar kazalardan gelen çocuklardır.[33]

             Lise, sosyal faaliyetlere de katılmaktadır. 8 Mayıs´ta Türk Kadınlar Birliği Kırıkkale Şubesi ile ortaklaşa bir “anneler günü” tertip etmiştir. Bu münasebetle Fikret Karabudak Stadyumunda ve lise konferans salonunda birer merasim yapılmıştır. Konuşmalar yapılmış, öğrenciler tarafından şiirler okunmuş ve milli oyunlar oynanmıştır. Müteakiben çocuklar aldıkları hediyeleri gurur ve sevinç içerisinde annelerine takdim etmişlerdir.[34]

             Kırıkkale Lisesi bazı sanat çalışmalarına da katılmaktadır. Karagöz ve Orta Oyunu Derneği ile ortaklaşa programlar düzenlemişlerdir. Kırıkkale Lisesi´nde sahneye konulan Karagöz ve Orta Oyunu temsilleri büyük bir ilgi ile izlenmiş ve takdir toplamıştır.[35]

              Kırıkkale Lisesi Müdürleri

1-Ömer Faruk Aydan.(3.11.1954-1.12.1956)[36]

2-Mustafa Ünlü.(13.12.1956-1.11.1961)[37]

3-A.Atıf Özmen.(11.1.1962-21.9.1963)[38]

4-Nejat Yüzbaşıoğulları.(3.10.1963-3.8.1964)[39]

5-Arif Konyalıoğlu.(5.10.1964-3.9.1965)[40]

6-Osman Tuncay.(4.9.1965-12.7.1966)[41]

7-Cevdet Göktürk.(23.9.1966-1.9.1967)[42]

8-M. Emin Kutal.(1.10.1969-15.3.1971)[43]

9-Ziya Öztuğut.(15.7.1971-1.10.1974)[44]

10-Hazım Köremezli.(10.10.1974-14.10.1975)[45]

11-Yalçın Özer. (5.9.1975-18.2.1977)[46]

12-Rifat Sungurtekin.(7.3.1977-15.12.1979)[47]

13-Zahir Bedir.(27.12.1979-14.8.1984)[48]

14-Ahmet Yıldız.(13.3.1985-21.8.1989)[49]

15-Necmettin Tanrıverdi.(21.8.1989-20.3.1998)[50]

16-AydınKeleş.(18.10.1999-8.10.2001/01.02.2002-12.11.2002/06.2.2003-25.7.2005/31.10.2005-14.7.2006/ 17.12.2007-31.12.2008/01.10.2011-  )[51]

17-Mehmet Yeşilyurt(25.07.2005-31.10.2005/14.07.2006-17.12.2007/31.12.2008-17.02.2010.)[52]

 

Kırıkkale Lisesinde Görev Yapan Öğretmenler

Zümrelere Göre Öğretmenler:

A-Tarih Öğretmenleri

1-A.Atıf Özmen

2-Belkis Süerdem(İlkel)

3-Turgay Özdinç

4-Ali Ertuğrul Gürkin

5-Cevdet Göktürk

6-Şaziye Yenigün

7-Güler Şenünver

8-Şakir Özdemir

9-Şahin Topbaş

10-Gürler Bezirci

11-İkram Kayaer

12-M.Yılmaz Tepiroğlu

13-Gülçin Karatekelioğlu

14-Fevzi Günal

15- Yurdagül Alparslan

16-Aytan Özkaya

17-Tuğrul Şenyücel

18-Namık Dilek

19-Erol Döner

20-M. Atıf Ateşoğlu

21-Cahit Şan

22-Gülnihal Çevik

23-F. Ahmet Akçadoğan

24-Hasan Baştuğ

25-Sükan Karaboğa

26-Bayram Pekdoğan

27- Murat Çakırca

28-Ebru Uslu

29-Necmi Keser

30-Sevgi Kaçar Canatan

31-Mustafa Karaduman

32-Satılmış Yurt

33-İlhami Pekgöz

34-Murat Bilgin

35-Tülin Kaban

B-Coğrafya Öğretmenleri

1-Nurser Taşcan

2-Fatma Bildirici

3-Nurten Keskin

4-Tekin Yener

5-Gülsen Özgün

6-Mehmet Emin Kutal

7-Neriman Çetinel

8-Sabahat Üçok

9-Tanaç Soykan

10-Mithat Beki

11-Hakkı Manavbaşı

12-Ahmet Demirel

13-Bekir Torun. (Kırıkkale Lisesi 01.7.1961 mezunu ve bu okulda öğretmenlik yapmıştır.)

14-Yalçın Özer (Kırıkkale Lisesi mezunu ve bu okulda öğretmenlik yapmıştır.)

15-İsmail Eren

16-Zahir Bedir

17- Muzaffer Özaydın

18-Ayşe (Özkan) Gürdal

19-Hasan Kahraman

20-Hasan Demir

21-Hüseyin Çiftçioğlu

22-Arif Meral

23-Emine Kaplan

24- İkbal Susuz

25-Saniye Handan Yücel Canseverler

26-Doğan Malbeleği

27-Ertuğrul Aslan

28-Zekeriya Özcan

29-Sevcan Topçu

30-İlhan Kayalak

31-Şermin Boran Güngör

32-Uğur Elmacı

33-Alper Avcı

C-Edebiyat Öğretmenleri

1-Müfide Güzin Anadol

2-Dursun Akçam

3-Namık Nurlu

4-Sönmez Nurlu

5-Turan Akşen

6-Burhan Kocadağ

7-Meral Aykat

8-Nurettin Demiray

9-Melehat Özkazanç

10-Mustafa Gürün

11-Yıldız Gürün

12-Bedia Kemerbaş

13-Ayfer Önsur

14-Muazzez Bornovalı (Karagöz)

15-İnci Erden

16-Meliha Erdem

17-Güner Gönül

18-Gülderen Onat

19-Saime Tülin Boyer

20-Nesrin Selçuk

21-Lütfiye Gün

22-Haydar Tombak

23-Gülten Güreli

24-Ufuk Babiloğlu

25-Melek Duyar Kayaner

26-İbrahim Güngör

27-Şaban Sezen

28-Mahir Türedi

29-Necmiye Yüksel

30-Gazi Arslan

31-M.Sedat Yaşayan

32-Mesrure Alatalı

33-Sabri Ömür

34-Emine Kesgeç

35-Bilge Candan

36-Şöhret Binay (Yılmaz)

37-Oktay Şamiloğlu

38-Rüchan Kaptan

39-Semra Şahin

40-Meral Garan

41-Hüseyin Özenen (Kırıkkale Lisesinden mezun olmuş ve burada öğretmenlik yapmıştır)

42-Orhan Ünal

43-Ayşim Aytaç

44-Seran Secerli

45-Serpil Öztürk

46-Ziya Fındıkoğlu

47-Hüseyin Bilgen

48-Nevin Özaydın

49-Hasan Kaya

50-Hatice Arıca(Kırıkkale Lisesi´nden mezun ve burada öğretmenlik yapmıştır)

51-İsmet Kolukısa

52-A.Mustafa Yalçın

53-İlhami Çiçek

54-Coşkun Sezginer

55-Gülser Aksu(Çakırkoçak)

56-Nurettin Aydın

57-Ertekin Atalay

58- Tahsin Temel

59- Ümit Aksoy

60-Ahmet Türk

61-Handan Cantürk

62-Zeki Çalkan

63-Gülseren Evirgen

64-Ramazan Salman

65-Salman Kapanoğlu

66-Abdülkadir Arpacı

67-Ali Rıza Özdemir

68-Gülay Şengezer

69-Mehmet Ergeç

70-Adnan Büyüktürk

71-Nagihan Ön

72-Hayati Tokel

73-Nuri Çelik

74- Hatice Özay

75-Çiğdem Işıkes

76-Şaban Keleş

77-Ergün Yalçınkaya

78-Nursen Önder

79-Ferda Genç Özdemir

80-Ahmet Kasap

81-Şenay Ünsal

82-Gökçen Akar

83- Fazilet Berk Demir

84-Filiz Çelikel

85-Dilek Çetinkaya

86-Gülay Contur

87-Nuri Çelebican

88- Halime Mermerkaya

89- Rıdvan Özdemir

90-Faruk Alata

91-Osman Çöpatlamaz

92-Ayşe Betül Kayasaroğlu

93-Betül Tuncay

94-Ali Çetin

95-Ahmet Duran

96-Saliha Buluş

97-Hakan Saraç

98- Asuman Korkut

99- Tuba Göz

100- Betül Doğan Pekuz

101- Okşan Kantarcı

102- Duygu Baran

103-Behçet Canöz

D-Matematik Öğretmenleri

1-Hasan Ölmez

2-Lütfi Ertek

3-Selma Güçlü

4-Muazzez Yeter

5-Kamuran Karahan

6-Durmuş Bozkurt

7-İsmail Bülbül

8-Nedret Engürlü

9-Özcan Hami Üstün

10-Halil Turgut

11-Mehmet Emin Öz

12-M.Reşit Birinci

13-H.Halil Erdem

14-Gülümser Yurt

15-Ahmet Yıldız (Kırıkkale Lisesinden 1964´de mezun olmuş ve Gazi E.E. girmiştir. Mezun olduğu lisede öğretmenlik yapmıştır.)

16-Haydar Atasoy (Kırıkkale Lisesinden 1963´de mezun olmuş ve Ankara Ü. Fen Fakültesine girmiştir. Mezun olduğu lisede öğretmenlik yapmıştır.)

17-Lütfiye Sertçelik

18-Erol Camcı

19-Hazım Köremezli

20-Şahin Çakır

21-Muammer Gür

22-Kazım Ceylan

23-Halil Yılmaz

24-Behçet Kahraman

25-Üzeyir Ezici

26-Sevim Dedeoğlu

27-Halis Sabuncuoğlu

28-Aydın Tiryaki

29-Gülsüm Gözüm

30-EmelYılmaz

31-Hasan Tola

32-Zafer Ateş

33- M. Kemal Evliyaoğlu

34-Ömer Tekbaş

35-Nezihe Çelemli(Erkut)

36-Vedat Tunalı (Kırıkkale Lisesinden mezun olmuş ve burada öğretmenlik yapmıştır)?

37-Şükran Yolaç (Tekbaş)

38-Şengün Kaya

39- İbrahim Gürdal

40-Z. Asuman Çevik

41- Vahap Taşer

42-Yusuf Eşol

43-Ali Saim Şimşek

44-Zeynep Avlar

45-Muzaffer Sönmez

46-Selahattin Çapar

47- Ali Vatansever

48- Celalettin Gül

49- Bahri Karakoç

50-Fatih Yer

51-Bekir Ünver

52-Bülent Avcı

53-Mehmet Şıhlar

54-Recep Siyer

55-Osman Alp Şahinoğlu

56-Osman Ali Yılmaz

57-Osman Akpınar

58- Ramazan Yılmaz

59-Durmuş Beyazıt

60-Fikriye Yaman

61-Gülten Akdoğan

62-Ayşe Tülin Tatar Gözükara

63- Hasan Temel

64-Hüseyin Bozkurt

65-Nuri Pehlivanlı

66-Cafer Toksoy

67-Erol Uzunova

68-Zeki Mutluay

69-Bahattin Taşbilek

70-Lale Canpolat

71-Rafiye Albaş

72-Mehmet Demirdirek

73-Selahattin Kılıçaslan

74- Faruk İrtik

75-Esin Birgül Elibol

76-Necati Toklu

77-Ahmet Alsaç

78-Zeki Doğan

79-Ayhan Turgut

80-Neşe Günhanoğlu

81-Serap Gürbüz

82-Fevzi Yaşar

83-Nur Demirhan

84-Zehra Gümüş Gürol

85-Aydın Keleş (Kırıkkale Lisesinden mezun olmuş burada öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır.)

86-Samiye Yaman

87-Osman Tıknazoğlu

88-Ahmet Olcay

89-Murat Güneş

90-Hakan Coşgun

91-Tuğba Özbay

92-Ahmet Çavuş

93-Abdullah Büyükurvay

94-Nergis Kılıç

95-Vedat Akkuş

96-Zeynep Ayata

97-Duygu Baran ?

98-Habip Özdemir

99-İlhan Genç

100-Fatma Nakkaş

101-Mustafa Çelik

102-Zekiye Özkan

E-Fizik Öğretmenleri

1-Arif Konyalıoğlu

2-Osman Tuncay

3-Ahmet Gültekin

4-Ali Şahin

5-Zekiye Çırak (Kafesçiler)

6-Yusuf Coşar

7-Tevhit Akçelik (Kırıkkale Lisesinden mezun olmuş ve burada öğretmenlik yapmıştır.)

8-Mehmet Vıcıl

9-Mehmet Fehmi Saraç

10-Nihal Gürer (Kalmış)

11-Fikret Telci       

12- Cemal Tanrıver

13-Kazım Yılmaz

14-Refik Ganiç

15-Nilgün Koca

16-Candan Dinç Elibol

17-Ramazan Gündüz

18- Şebnem Akan Tonguç

19-Refik Sungurtekin

20-Murat Selçuk Korkmaz

21-Hülya Akagündüz

22-Serpil Altıbağ

23-Mehmet Özdemir

F-Kimya Öğretmenleri

1-Münevver (Deliormanlı) Özkarlı (Kırıkkale Lisesinden 13.10.1958´de mezun olmuş ve Gazi E.E.girmiştir)

2-Leyla Hüseyin

3-Sabit Talas

4-İlhan Ruhi Candan

5-Mehmet Gözen

6-Erol Hacısalihoğlu

7-H. Hüseyin Esen

8-Elif Pekuz (Kırıkkale Lisesi´nden mezun ve burada öğretmenlik yapmıştır)

9-Behice Keskin

10-M.Nevzat Arıkoğlu

11-Nurten Gökbulut

12-Ali Cengiz Şimşek

13-Emine Yıldırım

14-Hüseyin Eryılmaz

15-Zeynel Aksüt

16-Nazangül Nigiz

17-Leyla Doğruer (Fırtına)

18-Ali Hüyüktepe

19-Münasim Torun Yarar

20-Hilal Eyüboğlu

21-Ayfer Berispak

22-Ramazan Bayram

23-Şaziye Merih Çolak

24-Şükran Kazıklı

25-Vedat Gökçınar

26-Ayşenur Akkan Yüksel

27-Halil Algül

28-Mustafa Taşçı

29-Süheyla Arar

30-Fazıl Çelik

G-Biyoloji Öğretmenleri

1-Şenel Baykal

2-Aysel Yücetürk

3-Ayşe Yavuz

4-Galip Akın

5-Ercan Çiçek Kırıkkale Lisesinden 1967´de mezun olmuş ve Ankara Ü. DTCF Antropoloji Bölümüne girmiştir. Mezun olduğu lisede öğretmenlik yapmıştır.)

6-Menije Demirel

7-Süleyman Özkan

8-Halit Kunduz (Kırıkkale Lisesi´nden mezun ve burada öğretmenlik yapmıştır)

9-Hacı Lüy

10-Lütfi Dedebal

11-Ahmet Güntürk

12-Cihan Birden

13-Hatice Ulusoy

14-Bahar Aydın

15-Nesrin Şaman

16-Fatma Akses

17-Hayati Kapar

18-Münevver Ufuk Delice

19-Fikriye Özbayrak

20-Mehmet Yeşilyurt

21-Uğur Uygur

22-Gülçin Dağüstü

23-Halime Özdemir

H-Resim İş Öğretmenleri

1-Ülker Anadol

2-Mübeccel Tarsuslugil

3-Birsen Uluğ Bora

4-Mahmut Töre

5-Nedime Nurdan Beken (Savaşeri)

6-Vahide Ayyıldız

7-Müjgân Çırpı

8-Z.Ümran Dizmen

9-F.Feridun Uğur

10-Mehmet Visali Erdoğan

11-Hülya Daldal

12-Erdoğan Deveci

13-Erdal Buyruk

14-Simay Heper

15-Tekmile Arıca (Akbulut)

16-Şaziye Tülay Özgümüş

17-Meral Ceylan

18-Haldun İnan

19-Adnan Bayırlıoğlu

20-Tekin Yılmaz

21-Gülsüm Selviye Altındeğer

22-Zeynep Tekin

23-Nursevil Aydemir

24-Emine Alantar

25-Semra Yıldırım

26-Emine İlkay Demirel

27-Sibel Bayar

28-Dilara Bulman

29-İlknur Güler

30-Nurgül Tunca

I-Beden Eğitimi Öğretmenleri

1-Mübeccel Ada

2-Ali Köksal

3-Ömer Şölen

4-Hilmi Erden

5-Adil Şahin

6-Yılmaz Emlek

7-Sadık Tekin

8-Muhammed Beyde

9-Serpil Olçun

10-Necmi Özgür

11-Ali Taci Gerçek

12-Hüseyin Gözükara

13-Ahmet Özder

14-Ali Osman Ay

15-Hatice Şimşek

16-Ünal Toraman

17-Osman Salur

18-İsa Sinan

19-Mustafa Memiş

20-Ziyade Boztepe

21-Mustafa Kemal Erdinç

22-Kadir Demir

23-Gamze Aydın Işık

24-Timuçin Dağüstü

İ-Felsefe Grubu Öğretmenleri

1-Nurinnisa Kök

2-A. Orhan Tuna

3-Muazzez İlhan Çelebi

4-Hulusi Ünüvar

5-İnci Etiler

6-Birsen Uzun (Özdemir) (Kırıkkale Lisesi´nden 1966-1967´de mezun ve burada öğretmenlik yapmıştır)

7-Birsen Aşçı (Aslankara)

8-Ekrem Yaşa

9-Ahmet Rıza Elbey

10-MuharremVarol

11-Mehmet Korkmaz

12-Gültekin Eren

13-Ali Tekin

14-Faize Aragün Daban

15-Zekeriya Baydar

16-Fatma Hülya Giray

17-Hacı Kutlucan

18-Hayati Artıran

19-Mahmut Keskin

20-Vural Yavuz

21-İsmail Akkaya

22-A.Tunçay Seydioğulları

23-Yaşar Yeşilyurt

24-Birsel Keskin

25-Taner Tuna

26-Turgut Akıncı

27-Fatih Gümüş

28-Murat Odabaşı

29-Sevilay Gökdemir

J-Tabiiye (Tabiat Bilgisi) Öğretmenleri

1-Sabahat Ölmez

2-Nevin Karahanlıoğlu

3-Halit Bayrak

4-Burhan Güvenir

5-Sevim Yürüker

6-Faruk Demir

K-Almanca Öğretmenleri

1-Nebahat Özdemir

2-Nevruz Arslan(Çakır)

3-Kamil Günaydın

4-Ayten Erol

5-Meliha Turan Dursun

6-Nuray Aycan

7-Halil Uysal

8-Nesibe Günal

9-Yüksel Gülcan

10-Ruhşen Atay (Kırıkkale Lisesi´nden mezun ve burada öğretmenlik yapmıştır)

11-İnci Geylani (Taşyüz)

12-Aynur Gür

13-Mehmet Yılmaz

14-Reyhan Uçan

15-Melih İliz

16-Musa Yılmaz

17-Hamdi Kater

18-Özcan Budak

19-Ali Kılıç

20-Yaşar İlhan

21-Zekeriya Çimendağ

22-Şıhduran Akbudak

23-Zülküf Korkmaz

L-Fen Grubu Öğretmenleri

1-Hasan Fehmi Özbilgin

2-Emine Kara

3-Rihan Öngül

4-Müzeyyen Mangır

5-Ziya Öztuğut

6-R. Şükrü Ölmez

7-Sadullah Aksoy

8-Macit Gür

9-Serpin(Başer) Dölarslan

10-Emel Baykal

11-Necmiye Koyuncu

12-Ali Çataloğlu

13-Hasan Akman

14-Azizi Vural

15-Bekir Hamurcu

16-Nermin Hamurcu

17-Hasan Güven

18-Hesna Mualla Kızılay

19-Nadire Nurcu

20-Neşe Demir

21-Gülay Demir

22-Hacı Ömer Algül

23-Aydın Altıntaş

24-Metin Polat

25-Yusuf İşler

26-İsmet Erdem

27-Rıza Güleşen

28-Metin Canturan

29-Mehmet Ali Buyruk

30-Hüseyin Atmaca

31-Orhan Cengiz

32-Rehber Turgut

33-Nazife Bircan Güneş

34-Mustafa Yavuz

35-Metin Uslu

36-Nimet Nur Gültekin

37-Ramazan Pekdoğan

38-Leyla Körpe

39-Çetin Oruç

40-Selim Akıncı

41-Abdullah Duruş

M-Fransızca Öğretmenleri

1-Ülker Köni

2-Vedia Yertut

3-Nejat Yüzbaşıoğulları

4-Haluk Toker

5-Gökhan Cengiz

6-Leyla Someren

7-Ali Çetin(Kırıkkale Lisesi mezunu ve burada öğretmenlik yaptı)

8-N. Tülin Bayer (Ünal)

9-Nurdan Evcimen

10-Cahit Yeşilyurt (Kırıkkale Lisesi mezunu ve burada öğretmenlik yapmış)

11-Sabit Hülagu Atakan

12-İbrahim Özkan

13-Tülin Y. Karakülah

N-Ev İşi Öğretmenleri

1-Ülker Dikmen

2-Bilge Duman

3-Yıldız Doğan

4-Mualla Tan

5-Gönül Okar

O-Din Bilgisi Öğretmenleri

1-Süheyla Cankat

2-Metin Ataseven (Kırıkkale Lisesi 1963 mezunu ve burada öğretmenlik yaptı)

3-Mehmet Arpacı

4-Mustafa Ağsak

5-Arife Günaydın

6-İlhan Önder

7-Rifat Sungurtekin

Okuyucu Yorumları (3 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Nejat GÜNGÜNEŞ
21.10.2014 23:13:13
Sevgili Hocam.Mezun olduğumuz okulumuz hakkında yaptığınız çalışmadan ötürü sizi kutluyorum. Okulumuzun tarihiyle beraber Hatıralarımızı da tazelediniz.Keşke bulunabiliyorsa diğer branş öğretmenlerimiz ve görev yaptığı tarihleri de yazabilseniz.Birde ön ayak olup mezuniyet günü yaparsanız çok seviniriz. Baki selamlar.
Recai SONKÜR
16.2.2015 22:04:37
Sayın yazar,ben Kırıkkale Lisemizden yaya olarak Sanayi Mahallesi`ne giderken mahallesinin yol ayrımına kadar birlikte yürürdük.
Tarhan ZIK
22.12.2016 12:33:09
Sayın hocam,emeğinize sağlık! Ben 1957-1963 yılları arası lisemizin öğrencisi oldum. Çok değerli bulduğum arşiv bilgilerinizi bir çırpıda gözden geçirdim. Eski günleri hatırladım. Hele hocalarımızın isimlerini gördükçe kendileri de gözümün önüne geldi. Ama bizim için efsane olan birçok değerli hocamın da listede yer almadığını tespit ettim. Bu araştırmanın bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Hatırladıklarımı size ulaştıracağım. Selam ve sevgilerle başarılar diliyorum.
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Sağlık
3. Sayfa
Teknoloji
Magazin
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar