1

Türkyılmaz, öğrencilerle apart işletmecilerini buluşturdu

2

Bilim, merak sayesinde ortaya çıkmıştır

3

Gürpınar’dan, öğrencilere pozitif enerji

4

İhtiyacın varsa al, yoksa as

5

MEB'den iş türüne göre meslek lisesi

6

Sporun 99 faydasını biliyor musunuz?

7

Gelecek, onlara emanetKırıkkale Üniversitesinden üniversitelerarası teknoloji projesi

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE, 2023 EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA STEM EĞİTİMİ VE ARDUINO İLE FİZİKSEL PROGRAMLAMA İSİMLİ PROJE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE, 2023 EĞİTİM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA STEM EĞİTİMİ VE ARDUINO İLE FİZİKSEL PROGRAMLAMA İSİMLİ PROJE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırıkkale Üniversitesinden üniversitelerarası teknoloji projesi

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sarı´nın koordinatörlüğünde, 16-21 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye 16 farklı üniversitede öğrenim gören 26 öğretmen adayı katıldı.

PROF. DR. UĞUR SARI, PROJENİN AMACINI AÇIKLADI

Projenin açılış programında konuşan Prof. Dr. Uğur Sarı, STEM eğitiminin önemine vurgu yaparak projenin amacını şöyle açıkladı: ?Dijital çağın başlangıcı olarak ortaya çıkan 21. yüzyılda, teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve beraberinde gelen bir bilgi patlaması yaşanmaktadır. Bu yeni dönemde başarılı olmak ise çağın gerektirdiği ve 21. yüzyıl iş dünyasının beklentilerine ayak uyduracak becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesini önemli kılmaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıl açıklanan 2023 Eğitim Vizyon belgesinde çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek temel amaç olarak belirlenmiştir.?

?STEM EĞİTİMİ VE KODLAMA EĞİTİMİ YOĞUN İLGİ GÖRMEKTE?

?Bu amaç doğrultusunda eğitimde beceri destekli dönüşüm gündeme alınmış ve dijital becerilerin gelişimi için öğretmen eğitimleri yapılması hedeflenmiştir. Bu hedefler arasında yer alan STEM eğitimi, kodlama eğitimi ve algoritmik düşünceyi geliştirmeye yönelik eğitimler projemizin odağını oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda STEM eğitimi ve kodlama eğitimi yoğun ilgi görmekte ve bu alana kaynaklar ayrılmaktadır. Okul öncesi dönemden yükseköğretime tüm kademelerde gerek okul ortamında gerekse okul dışı ortamlarda uygulamalı eğitimler, projeler ve etkinlikler düzenlenmektedir.?

?EZBERCİLİĞİ BIRAKMAZ ZORUNDAYIZ?

?Ancak yapılan çalışmaların birçoğunun, beceri gelişiminden uzak, bir pedagojik anlayışı benimsemeyen, algoritmik düşünceyi yansıtamayan ve genellikle sadece sürükle bırak mantığıyla deneme yanılma yöntemine yönelmiş kodlar yazma şeklinde olduğu görülmektedir. Oysaki bu tarz uygulamaların amacı bireyde problem çözme, algoritmik düşünme, yaratıcılık, girişimcilik ve mühendislik tasarım becerileri gibi becerilerin gelişimini sağlamak olmalıdır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek projeyle mühendislik tasarım süreci, problem çözme ve algoritmik düşünme ışığında programlama ve STEM eğitimi gerçekleştirilecektir. Böylece eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlerin mesleklerine başlamadan önce çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim anlayışlarıyla tanışmaları ve deneyim yaşamaları sağlanacaktır.?

BEŞ ÜNİVERSİTE, BİR DE BİLİM SANAT MERKEZİ KATILDI

Açılış programının ardından proje etkinlikleri başladı. Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 6 gün boyunca devam eden etkinliklerde Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte Gazi Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Yasemin Karakaya Bilim Sanat Merkezinden öğretim üyeleri eğitmen olarak görev aldı.

ARDUINO ARAÇLARIYLA AKILLI TASARIMLAR GELİŞTİRDİLER

Öğretmen adayları bir hafta boyunca Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini bir arada kullanarak araç tasarımı, roket tasarımı, ısı yalıtımlı ev tasarımı, stadyum aydınlatma sistemi tasarımı, yakıt göstergesi tasarımı gibi mühendislik tasarımları yaptılar. Bu tasarımların Fen Bilgisi ve diğer programlara nasıl entegre edileceğini uygulamalarla gördüler. Arduino araçlarıyla akıllı ev tasarımı, akıllı aydınlatma sistemi tasarımı, yakıt göstergesi ve akıllı saksı tasarımı ve uygulamaları geliştirdiler. 

?VATANINI EN ÇOK SEVEN GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR?

Bir haftalık eğitimin ardından projenin genel bir değerlendirmesi yapıldı. Prof. Dr. Uğur Sarı kapanış konuşmasında öğretmen adaylarına, Atatürk´ün ?Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır? sözünü hatırlatarak meslek yaşantılarında bu sözü şiar edinmeleri temennisinde bulundu. Ayrıca Prof. Dr. Uğur Sarı, ?Proje amaçlarına ulaşmanın yanında Kırıkkale´mizi en iyi şekilde tanıttık, bir hafta boyunca katılımcılar şehir merkezinde Kırıkkale kültürüyle kaynaşarak ilimizi tanıma fırsatı buldular. Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza sergiledikleri misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ederim. Projenin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan güzide kurumumuz TÜBİTAK başta olmak üzere, Kırıkkale Üniversitesi çalışanları ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim? ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Haber Kaynak : Pusula Gazetesi