1

71 yıllık Teftiş Kurulu Başkanlığı da kapatıldı

2

Karamolloğlu, Kırıkkale’ye geldi

3

Asılsız haber hakkında açıklama

4

Başkan Tekin’in takdirlik bilançosu

5

İYİ Partili heyet görevinden istifa etti

6

CHP yönetimi 3600 ek gösterge için buluştu

7

Rekortmen Başkandan yüzde 85 oya 185 kitapİthalat ve ihracatta pay büyük girişimlerde oldu

Toplam ihracatın %20,4'ünü yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin %61,0'ını oluşturdu

Toplam ihracatın %20,4'ünü yapan 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat yapan girişimlerin %61,0'ını oluşturdu. İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %18,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,9, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise %42,8 oldu.

TOPLAM İTHALAT YAPAN GİRİŞİMLER

Toplam ithalatın %14,1'ini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %12,4, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı %17,5 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı %56,0 olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin %4,0'ını oluşturdu. İhracatın yarısından fazlasını sanayi sektöründeki girişimler gerçekleştirdi. Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın %56,4'ünü, ithalatın ise %48,8'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %39,8, ithalattaki payı ise %37,5 düzeyinde gerçekleşti.

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER İHRACATI

Sanayi sektörünün ihracatında 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimler %66,7 pay ile öne çıktı. Ticaret sektörünün ihracatında ise %90,0 pay ile 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti. Sanayi sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler %77,8 pay ile öne çıktı. Diğer sektöründe, küçük ve orta ölçekli girişimlerin payı %29,8'den %36,1'e yükselirken, büyük ölçekli girişimler %63,7 pay ile önde olmaya devam etti. Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının %47,1'ini Avrupa Birliği (AB 27) ülkelerine yaptı

DİĞER SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ihracatlarının %47,1'ini AB 27 ülkelerine, %14,5'ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine, %12,7'sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. AB 27 ülkelerine yapılan ihracatın %64,4'ünü sanayi, %33,6'sını ticaret, %2,0'ını ise diğer sektöründeki girişimler yaptı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının %38,1'ini AB 27 ülkelerinden, %23,0'ını Diğer Asya ülkelerinden, %14,8'ini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla %32,0 pay ile AB 27 ülkeleri, %25,1 ile Diğer Asya ve %19,2 ile Yakın ve Orta Doğu ülkeleri oldu.