1

Uzaklar YHT ile yakınlaşıyor

2

Kırıkkale’ye yeni komutan atandı

3

Kırıkkale’ye atama yapıldı

4

Hak kaybı için dava

5

KIRIKKALE’YE ŞEHİT ACISI DÜŞTÜ

6

Baloğlu: “Hainlere asla fırsat vermeyeceğiz”

7

Rüzgar kız Türkiye’yi temsil edecekAnahtar Kelimeler: kaybı

Hak kaybı için dava

Pekuz, Eğitim-Bir-Sen olarak, Doçentlik Yönetmeliği’ndeki hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay’da iptal davası açtıklarını ifade etti.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yasin Pekuz, Eğitim-Bir-Sen olarak, Doçentlik Yönetmeliği’ndeki hukuka aykırı ve doçent adayları yönünden hak kaybı ve hak ihlali doğuran değişiklik maddelerine karşı Danıştay’da iptal davası açtıklarını ifade etti.

 

Pekuz yaptığı açıklamasında "10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adayın aynı bilim/sanat alanında yeniden doçentliğe başvuru yapması, bahse konu işlemlere karşı dava açması durumunda davasının kesinleşmesine bağlanmış; bu hükme aykırı olarak yapılan başvuruların işleme alınmayacağı hüküm altına alınmıştır” dedi.

 

"Diğer bir ifadeyle, doçentlik başvurusunda bulunup eser değerlendirme aşamasında başarısız sayılmasına, asgari başvuru şartlarını sağlamadığı veya etik ihlalde bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun iptaline karar verilen adaylar, söz konusu işlemlerin hukuka ve kanuna aykırı olduğu iddiasıyla iptal davası konusu ederek hak arama özgürlüklerini kullanmaları ile yeniden doçentlik başvurusu yapmak suretiyle akademik yükselme ve kariyer haklarını kullanmaları arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır.

 

Dava konusu ettiğimiz yeni düzenlemeyle doçentlik başvurusu sonuçlanmamış adayların aynı ya da farklı bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda bulunamayacakları da hüküm altına alınmıştır.2547 sayılı Kanun’a, Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı, doçent adaylarının hak arama özgürlükleri ile yükseköğrenim ve akademik kariyer haklarını açıkça ihlal eden bu düzenlemeleri yargıya taşıdık” dedi.