1

AKİF filmi öğrencilerle buluştu

2

TÜGVA’da Başkan Parlak, güven tazeledi

3

Tanır, MHP’den istifa etti

4

İYİ Parti heyetinden Özkan’a hakaret davası

5

AK Parti gençlik kolları çalışmalarını sürdürüyor

6

İYİ Parti’den aşure günü etkinliği

7

Keskin'e yeni itfaiye binası yapılıyorDemirbaş: “Yürütmeyi durdurma davasını açtık”

Demirbaş, “Hak gaspına uğratılan memurların seslerini duyurmak için yılmadan mücadelemizi sürdürecek sendikacılığın ne olduğunu her kesime tekrar hatırlatacağız” dedi.

Tüm Kamu Çalışanları Sağlık Sendikası Genel Başkanı Mete Demirbaş, “Hak gaspına uğratılan memurların seslerini duyurmak için yılmadan mücadelemizi sürdürecek sendikacılığın ne olduğunu her kesime tekrar hatırlatacağız” dedi.

YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Demirbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Bilindiği üzere; Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme 25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bahsi geçen sözleşmenin madde 23-  ‘‘(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.”

KULLANILMASINA ENGEL OLACAK NİTELİKTE

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de onaylamış olduğu İLO sözleşmelerinden 87 No’lu

Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi MADDE 3 ‘‘Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.” MADDE 4 ‘‘Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.” Madde 8 ‘‘Çalışanlar ve işverenlerle bunlara ait örgütler bu sözleşme ile kendilerine tanınmış olan hakları kullanmada, diğer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi yasalara uymak zorundadırlar.”

FAALİYETLER OLARAK KABUL EDİLECEK

“Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” ve 151 Nolu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi MADDE 5 “Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacı ile mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir”

FAKAT %1 BARAJ ŞARTI ARANMAMAKTA

“Toplu sözleşmede ikramiyesinden %1 örgütlenme şartı nedeniyle yüzlerce sendika üyesi bu

haktan yararlanamayacak hatta bu sendikaların üyeleri diğer sendikalara geçecektir. Bu durumda sendika üyesi olması yasaklanan memurlar (kolluk kuvvetleri) ile %1 barajı nedeniyle bu ikramiyeden yararlanamayacak memur sayısı 2 milyona yaklaşmaktadır. Ayrıca yüzde 1’lik baraj olayı mevcut 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28. Maddesine aykırıdır. Mevzu bahis maddede toplu sözleşme ikramiyesi için sendika üyesi şartını aramakta fakat %1 baraj şartı aranmamaktadır.”

SENDİKAL HAKKIMA DOKUNMA

“Bu itibarla, sendikal örgütlenme ve sendika seçme özgürlüğü açısından hukuka, anayasaya,

uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırılık arz eden Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi adını taşıyan tekelci ve rantçı sözleşmeyi kabul etmediğimizi ve idari mahkeme yolunda gereken adımları attığımızı kamuoyuna ilan ediyor, sendikal hakkıma dokunma! diyoruz. Masa başı oyunlarıyla ve el altından alınan menfaatlerin sonucunda hak gaspına uğratılan memurların seslerini duyurmak için yılmadan mücadelemizi sürdürecek sendikacılığın ne olduğunu her kesime tekrar hatırlatacağız” dedi.