1

45 okulumuzda kütüphane yokmuş

2

Belediye’den eğitime Rehberlik hizmeti

3

Tatil Kampı ABC’den sorulur

4

Makinede ABC Koleji devrimi

5

Tüfekçi’den öğrencilere başarı dileği

6

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeliyiz

7

TEKNOFEST’te Kırıkkale’yi gururlandıran başarıAnahtar Kelimeler: Bilim projesi tamamlandı

Bilim projesi tamamlandı

Kırıkkale Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004-bilim ve toplum programları destekli proje il genelinde başarı ile gerçekleştirildi.

Kırıkkale Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen TÜBİTAK 4004-bilim ve toplum programları destekli proje il genelinde başarı ile gerçekleştirildi.

12 Öğretim Elemanının İş Birliğinde

Öğretmenler İçin STEM Eğitimi ve Arduino İle Fiziksel Programlama Kampı isimli proje Öğretmenevinde gerçekleştirildi.  Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur SARI’nın yürütücü, Doç. Dr. Harun Çelik, Arş. Gör. Hüseyin Miraç Pektaş ve Arş. Gör. Ömer Faruk Şen’in araştırmacı olarak yer aldığı proje; Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve MEB kurumlarında görevli 12 öğretim elemanının iş birliğinde gerçekleştirildi.

KENDİ MOTİVASYONLARINA DÜŞÜREN BİR ETKİ

TÜBİTAK tarafından desteklenen projeye İstanbul, Iğdır, Hatay, Samsun, İzmir, Siirt, Tokat, Van, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Şanlıurfa, Denizli, Çorum, Mersin, Kocaeli, Erzurum, Karaman, Sivas, Kırşehir olmak üzere ülkemizin 21 farklı ilinde görev yapan 24 Fen Bilimleri öğretmeni katıldı.  Prof. Dr. Uğur Sarı, kapanış toplantısında yapılan çalışmaları özetleyerek projenin öneminden bahsetti. Sarı, “Günümüz rekabet ortamında toplumlar en çok kaliteli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Bilginin ve teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği bu günlerde, öğretmenlerin yükseköğretim-öğretmen yetiştirme sürecinde aldıkları eğitimle yetinmeleri ve yıllar boyunca bu birikimlerini kullanarak öğretmenlik yapmaları kendi motivasyonlarına düşüren bir etki oluşturmaktadır.”

GENEL KALİTESİNE KATKI SAĞLAYACAK

“Her ne kadar değişime direnç gösterilse de bireyin doğası hareketlilik gerektirmektedir. Bu anlayışla, eğitime ilişkin hedeflenen vizyonlara ulaşmanın yolu; öğretmenlerimizi bu süreçte destekleyecek ve mesleki gelişimlerini sağlayacak atölye ortamında etkileşimli birliktelikler sağlamaktır. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin bireysel gelişimine, sınıf içi uygulamalar yoluyla öğrencilerin arzu edilen kazanımlara ulaşmasına, okulun gelişimine ve eğitim sisteminin genel kalitesine katkı sağlayacaktır.”