1

25 -31 OCAK DÜNYA LEPRA (CÜZZAM) HAFTASI

2

56 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

3

KIRIKKALE’DE 5 BİN 130 KİŞİ AŞILANDI

4

KIRIKKALE'DEN GEÇEN YHT VİYADÜKLERİ, İPEK YOLUNA ENTEGRE EDİLECEK

5

BEKLENTİMİZ İKİNCİ YARIYILDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLMESİDİR

6

185 KÖYÜN İHTİYACINA ULAŞACAĞIZ

7

KIRIKKALESPORA YENİ TRANSFERAnahtar Kelimeler: TÜKETİCİ ŞİKAYETTE BULUNDU

1695 TÜKETİCİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Ticaret İl Müdürü, İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Seyfettin Çetiner, İl Tüketici Hakem Heyetin Başkanlığına 2020 yılı içerisinde, 1695 tüketici şikâyet başvurusu yapıldığını söyledi.

Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Tüketici Hakem Heyetleri 6502 sayılı kanunla kurulduğunu belirterek, “Kanun gereği Tüketici Hakem Heyeti Ticaret İl Müdürlüğünün uhdesindedir. Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro, Belediye, KESOB, TSO, Tüketici Derneğinin temsilcileri ve raportörler görev yapmaktadır. İlgili Kanun gereği 15 günde bir Ticaret İl Müdürlüğünde toplanarak dosyası tekemmül eden şikâyetlere karar verilmektedir. Karar verme süreci Tübis sistemine giriş, savunma, bilirkişi görüşü, şikâyet başvurusu ve evrakları incelenerek raportörün görüşüyle birlikte Hakem Heyetine sunulmaktadır. Heyetçe verilen kararlara tarafların Tüketici Mahkemesine 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır. 15 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir. Şayet itiraz edilirse Tüketici Mahkemesinin verdiği karar kesindir”

Kırıkkale İl Tüketici Hakem Heyetin Başkanlığına 2020 yılı içerisinde, 1695 tüketici şikâyet başvurusu yapıldığını belirten Müdür Çetiner, “2019 yılından süreci devam eden 2020 yılına devreden 258 tüketici şikayeti ile birlikte toplam 1953 dosya yıl içinde işlem görmüştür. 2020 yılı içerisinde 1953 tüketici şikayet başvurusundan 1629 dosya  (%83,50) karara bağlandı. Kasım ve Aralık 2020 aylarında yapılan 324 şikayet başvurusunun( %16.50) karar alma süreci (savunma, bilirkişi vb. )  devam etmektedir. Bu tüketici şikâyet başvuruları 2021 yılına devretmiştir”

En çok tüketici şikayeti 843 başvuru ile( %49.73) ayıplı mal ve hizmet konusunda yapıldığını söyleyen Çetiner, “232 adet tüketici şikayetiyle mesafeli satışlar konusunda yapılan başvurular ikinci sırada yer almaktadır. İlimiz Tüketici Hakem Heyetince karara bağlanan 1629 tüketici şikayetinin,   860 şikayet başvurusu (%53) tüketici lehine, 722 şikayet başvurusu (%44)  tüketici aleyhine, 47 şikayet dosyasına (%3) görevsizlik kararı verilmiştir.  Bakanlığımızca Tüketici Hakem Heyetlerinde başvuru limiti ilimiz için; 2021 yılı içerisinde 11.330.-TL olarak belirlenmiştir. 11.330.-TL ye kadar olan uyuşmazlıklar için tüketiciler başvuru yapabilecektir”

 “Başvurular posta yoluyla, e-devlet üzerinden elektronik ortamda veya Ticaret İl Müdürlüğüne ispatlayıcı bilgi ve belgeleriyle birlikte yapılabilir. Başvurular en geç kanun gereği 6 ayda sonuçlanır. Tüketici Hakem heyetinin gerek görmesi veya dosyanın tekemmül etmemesi halinde bir 6 ay daha karar verme süreci uzatılabilir. Ancak TÜBİS sistemine kaydı, savunma, bilirkişi vb. süreçleri biten dosyalar iki, üç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Başvurulardan hiç bir ücret alınmamaktadır” dedi.